Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Mere end 9 % af voksne danskere har ”madafhængighed”

 

9,4 % af den voksne danske befolkning opfylder kriterierne for såkaldt madafhængighed. Det viser et nyt studie fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

 

Vi er alle afhængige af mad for at overleve, men nogle mennesker udvikler en problematisk afhængighed af især usunde madvarer, der mest af alt minder om afhængighed af alkohol eller narkotika. Dette aspekt er vigtigt at få belyst i arbejdet med at bremse den globale fedmeepidemi.

 

Forskere fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital har for nylig undersøgt fænomenet ’madafhængighed’ i den danske befolkning:

 

– Vores undersøgelse viser, at hele 9,4 % af danskerne mellem 18-62 år opfylder kriterierne for madafhængighed, siger læge, ph.d.-studerende Christina Horsager Pedersen fra Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri i Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

 

Madafhængighed er et forholdsvist nyt begreb, og det er første gang, at det undersøges i Danmark. Forskerne ønsker at bidrage til at belyse de mange årsager, der kan være til overvægt og skabe opmærksomhed på fedmeepidemien fra et nyt perspektiv.

 

– Vores forskning viser, at der hos nogle kan være andet på spil end manglende viden om vigtigheden af sund mad og motion – og derfor skal vi formentligt supplere med alternative tilgange til forebyggelse og behandling af overvægt, end dem vi kender i dag, siger Christina Horsager Pedersen.

 

Måske skal visse fødevarer sammenlignes med tobak og alkohol, og i samme grad reguleres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme fedmeepidemien til livs.

 

Samme symptomer som ved stofmisbrug

Men hvornår er man afhængighed af mad?

Ifølge Christina Horsager Pedersen er man afhængig, hvis forholdet til mad går ud over ens livskvalitet og daglige funktion – præcis som det ses ved afhængighed af andre stimulanser.

Det spørgeskema, som er omdrejningspunktet for undersøgelsen, er derfor baseret på de samme kriterier, som bruges til diagnosticering af afhængighed af f.eks. alkohol og narkotika.

– Personer, der har madafhængighed oplever ofte kontroltab, hvor de spiser mere end planlagt og slet ikke kan stoppe, til trods for, at de er bekendt med de negative konsekvenser. Derudover kan de bruge så meget tid på at anskaffe og spise mad, at det går ud over dagligdagsaktiviteter – og måske endda arbejde eller skole, siger Christina Horsager Pedersen og fortsætter:

– Nogle oplever også fysiske symptomer med ”craving”, altså stærk trang, og evt. udvikling af tolerans, så de skal spise mere og mere for blive tilfredsstillet eller fjerne ubehag. I nogle tilfælde udvikles tilmed fysiske og psykiske abstinenser som eksempelvis hovedpine, kvalme, uro og irritabilitet, hvis rette type mad ikke er tilgængelig.

Der er oftest tale om en afhængighed af forarbejdet mad, der har et højt indhold af sukker, fedt, salt og kunstige smagsgivere – f.eks. de fleste typer fast food.

Christina Horsager Pedersen understreger, at det ikke er alle overvægtige, der har madafhængighed – og der er også normalvægtige, som har symptomer på madafhængighed, ligesom fænomenet findes i alle samfundslag. Dog er tilstanden særligt hyppig blandt svært overvægtige.

– Tilstedeværelsen af madafhængighed gør det særdeles vanskeligt at ændre dårlige kostvaner. Man bør derfor sandsynligvis kigge mod behandlingsprincipper, som er gældende for andre misbrugslidelser, siger hun.

Forskerne skal nu se nærmere på den gruppe, som de har identificeret som madafhængige. Helt konkret vil der komme fokus på risikofaktorer for udviklingen af tilstanden, samt følgevirkninger som f.eks. diabetes.

– Vi har, via de danske registre, unikke muligheder for at beskrive og følge deltagerne i vores forskningsprojekt med en langt større detaljerigdom end det tidligere er gjort inden for dette forskningsfelt. De muligheder vil vi benytte os af i vore kommende studier, siger Christina Horsager Pedersen.

Undersøgelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Clinical Nutritionhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561420300066?via%3Dihub

 

Hvad er madafhængighed?

  • Madafhængighed karakteriseres ved overdrevent fokus på og indtag af mad – særligt stærkt forarbejdede madvarer, der har et højt indhold af sukker, fedt, salt og kunstige smagsgivere (fast food).
  • Definitionen/afgræsningen af tilstanden er baseret på de diagnostiske kriterier for afhængighed af f.eks. alkohol og narkotika – hvor ”stoffet” blot er erstattet af mad.
  • Symptomerne ved madafhængig indbefatter tab af kontrol over indtag, fortsat brug til trods for kendte skadelige følgevirkninger, omfattende tidsforbrug med negativ påvirkning af det sociale liv og dagligdagsaktiviteter. I svære tilfælde ses ”craving” og udvikling af tolerans og abstinenser.
  • Der er en stærk sammenhæng mellem madafhængighed og svær overvægt.

 

Bag projektet står:

 • Christina Horsager Pedersen, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.
 • Emil Færk, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.
 • Marlene Briciet Lauritsen, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.
 • Søren Dinesen Østergaard, Aarhus Universitetshospital – Psykiatrien og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

 

Projektet er støttet af:

 • Beckett-fonden
 • A.P. Møller Fonden til Lægevidenskabens Fremme
 • Heinrich Kopps Legat

Kilde: Region Nordjylland

DN Isolering
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby