Hotel Phønix
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

Nytorv forskønnes og bybusser omlægges

Nytorv skal omdannes til et nyt attraktivt og sammenhængende byrum. For-målet er forskønnelse, bedre forhold for de bløde trafikanter, samt større kvalitet i opholdsmulighederne og det grønne udtryk. For at få mere plads til dette, omlægges bybuslinjerne 11 og 14, der i dag stopper på Nytorv. I første omgang omlægges de midlertidigt til Danmarksgade.

Historik foto af Nytorv i Aalborg

Rådmand Hans Henrik Henriksen i By- og Landskabsforvaltningen udtaler:

– “Jeg glæder mig til at komme i gang med omdannelsen af Nytorv – og selvfølgelig ekstra meget til det færdige resultat. Omdannelsen medfører ikke kun en meget tiltrængt forskønnelse, men er også med til, at skabe en langt mere sammenhængende midtbykerne, og et sted der er attraktivt at opholde og bevæge sig i.”

Omdannelsen af Nytorv sker med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Midtbystrategi “Liv i Centrum”, hvor Nytorv bl.a. indgår som en vigtig destination for shopping og oplevelser og som en del af et sammenhængende fodgængernetværk i midtbyen.

Nytorv er samtidig et vigtigt ankomststed for cyklister, og udgør også en vigtig brik i cykelnetværket, hvor det bl.a. er udgangspunkt for en højt prioriteret cykelforbindelse til det nye universitetshospital, som anlægges i de kommende år. Midtbystrategien udpeger også Nytorv som en del af et netværk, hvor de grønne kvaliteter og sammenhænge skal styrkes.

 

Omlægning af de to bybuslinjer, mellem Østerbro og Boulevarden til Danmarksgade/ Løkkegade, er i første omgang midlertidig. Beslutningen om, hvor de endeligt skal køre, træffes til sommer, i forbindelse med politisk behandling af en ny kollektiv trafikpolitik for Aalborg Kommune.

Inden busserne midlertidig omlægges, skal Danmarksgade indrettes til buskørsel, og der skal etableres stoppesteder. Samtidig er det nødvendigt midlertidigt at nedlægge kantstensparkering på dele af strækningen.

Tidsplan
Når ledningsarbejdet på Nytorv begynder, omlægges de to bybuslinjer i starten af marts, som man også vil kunne se på rejseplanen. Arbejdet i Danmarksgade starter i uge 6.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig