Poul Erik Bech – Sofiendalen
Printereksperten
Center Auto

Omdannelse af strækningen fra Nytorv til Nordkraft – et kæmpe løft til midtbyen

Første spadestik
Så varer det ikke længe, før vi går i jorden og tager første spadestik til omdannelsen af strækningen fra Nytorv til Nordkraft. Med projektet skaber vi et attraktivt og sammenhængende byrum med en klar identitet, som kan understøtte og udbygge den nuværende handel med dejlige opholdsområder, fredeliggørelse for den tunge trafik samt øget mobiliteten for de bløde trafikanter.

 

Den samlede strækning fra Nytorv til Nordkraft, der omdannes de kommende år

Hvad kommer der til at ske?
Nytorv bliver lukket for trafik fra Østerågade til Braskensgade, men det vil fortsat være muligt at færdes langs strækningen til fods og på cykel. Der vil ligeledes blive fritholdt plads til vareleverancer øst og vest for byggepladsen. Der vil også fortsat være adgang til Sallings parkeringshus fra øst via Slotsgade/Nytorv. Projektet gennemføres fra marts 2020 til efteråret 2021.
Nyhedsbreve bliver løbende udsendt så de følger projektets fremdrift.

Vejen graves op
Fra uge 10 vil I kunne se os gøre klar i området. Vi tilstræber at starte rydning og etablering af byggeplads uden at Nytorv lukkes helt for varekørsel. Totalspærring af Nytorv vi først ske når anlægsarbejderne ikke længere kan gennemføres med gennemkørende trafik. Den nordlige og sydlige side af Nytorv vil blive klargjort således, at der kan afvikles cykel- og gangtrafiktrafik i ca. 5 m´s bredde, når den endelige afspærring af den midterste del foretages.

Uge 9 påbegyndes fotoregristring af de omkringliggende bygninger.

 

Til jer som er ejere af bygningerne langs entrepriseområdet, vil også i uge 9 modtage et såkaldt §12-brev, hvori I vil blive varslet om anlægsarbejdernes start.

På kortudsnittet nedenfor ses det planlagte byggepladsområde, når den endelig spærring er foretaget. Formen og udbredelsen kan ændre sig i takt med, at arbejdet skrider frem.

I perioden fra marts 2020 til oktober 2020 arbejder vi under jorden og omlægger ledninger for vand, kloak og fjernvarme.

Fra slutningen af 2020 til efteråret 2021 forventer vi at kunne tage fat på selve etableringen af det nye Nytorv med ny belægning, omfattende beplantning samt nyt byrumdinventar mv.

Anlægsarbejderne vil desværre komme til at genere med støv, støj og rod, men vi vil gøre vores bedste for at minimere de gener anlægsarbejdet vil medføre.

Der vil primært blive arbejdet indenfor normal arbejdstid. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt at arbejde aften/weekend.

Busserne flyttes
I uge 10 flyttes de busser, der normalt stopper på Nytorv til Danmarksgade. Du kan få mere information vedr. omlægningen her:  https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Trafikinfo/Trafikservice#Omkørsler

Rottebekæmpelse
Inden arbejdet med kloakering igangsættes på Nytorv, foretages intensiv rottebekæmpelse i de offentlige kloakker. Bekæmpelsen fortsætter indtil kloakarbejdet er færdigt. Dette sker for at mindske risikoen for, at der kommer rotter op på overfladen.

Hvis man alligevel ser rotter, er der anmeldelsespligt til Aalborg Kommune. Anmeldelser kan oprettes døgnet rundt på Kommunens hjemmeside www.aalborg.dk eller ved at ringe til rottetelefonen på tlf. 9931 2397 man-onsdag: 9-15, torsdag: 9-17 og fredag: 9-14. Ved anmeldelser, vil den kommunale rottebekæmper fra Mortalin igangsætte rottebekæmpelse.

Hvor kan du få svar på dine spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet eller processen kan du finde yderligere information her: www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/nytorv-til-nordkraft

Du kan også tage kontakt til Aalborg Kommunes kontaktperson Laura Sand Pedersen på tlf. 9931 2229, eller skriv til os via sikker post. Du kan også  kontakte vores rådgivers projektleder Peter Fenger på tlf. 5640 2391.

Der udsendes løbende nyhedsbreve om projektet og alle beboere, erhvervsdrivende og andre med interesse i projektet opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet.

Spørg gerne din nabo om vedkommende har tilmeldt sig. Adressen er:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/aktuelle-vejarbejder/nyhedsmail-nytorv-til-nordkraft

Mere om projektet
Vi skaber et attraktivt og sammenhængende byrum med en klar identitet som kan understøtte og udbygge den nuværende handel, med dejlige opholdsområder, fredeliggørelse for den tunge trafik samt øget mobilitet for de bløde trafikanter.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig