Bøgsted A/S
JobConnection
Art By Me
Hjallerup VVS

Parkfredningerne i Aalborg.

DN Aalborg har i samarbejde med DN´s sekretariat og Aalborg Kommune arbejdet i nogen tid med at få rejst fredningssager for Aalborg Bys parker.

Nu er det nået så vidt, at fredningsforslag for Østre Anlæg og Skanseparken er udarbejdet og sendt til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del.

Fredningsnævnet har indkaldt til offentligt møde om sagerne mandag den 17. juni kl 9.00 på Stigsborg Brygge, lokale 159 og 160.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, og der vil blive lejlighed til at kommentere det.

Fredningerne skal sikre de to gamle parker som grønne parker i byen, og særligt omkring håndtering af træerne er der bestemmelser i fredningerne, der på sigt vil fremme biodiversiteten. Parkernes anvendelse som rekreative områder sikres ligeledes.

Der er allerede taget hul på den næste parkfredning, som er dele af Golfparken og Sohngårdsholmparken. Her er der tale om meget større arealer, med tilsvarende større potentiale for naturforbedringer.

Kilde: DN

Bøgsted A/S
JobConnection
Art By Me
Hjallerup VVS