Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen lyder der nu en opfordring til finansminister Nicolai Wammen og transportminister Benny Engelbrecht om at få sat spaden i jorden til en tredje Limfjordsforbindelse.

 

“Set herfra er igangsættelsen af anlægget af den 3. Limfjordsforbindelse en oplagt vej til at få gang i beskæftigelsen igen. Vi er fra Aalborg Kommunes side klar til at gå med i at forberede projektet, og herunder gerne drøfte, hvordan klima og bæredygtighed bygges ind i planerne”, udtaler borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

 

På pressemødet den 30. marts 2020 nævnte statsministeren, at regeringen snarligt ville drøfte med Folketingets politiske partier, hvordan den danske økonomi stimuleres klogest i forhold til igen at få gang i beskæftigelsen.

 

Det er baggrunden for, at formandskabet for Aalborg Erhvervsråd i dag har sendt et brev til regeringen, hvori de taler for at speede den igangværende planlægning op. Planlægningen er allerede i fuld gang, Vejdirektoratets nødvendige opdatering af VVM-undersøgelsen afsluttes senere i 2020, og Aalborg Kommune er, i regi af Aalborg Alliancen, klar med en historisk medfinansiering på 600 mio. kroner.

 

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen peger på, at de allerede vedtagne, økonomiske hjælpepakker til danske lønmodtagere og danske virksomheder har afgørende betydning for beskæftigelsen. Lokalt har man i Aalborg Kommune selv fremrykket betalingen af regninger til kommunens leverandører, mens man har udskudt virksomhedernes betaling af dækningsafgift til kommunen. Endelig fremrykker kommunen selv anlægsinvesteringer svarende til 400 mio. kroner.

 

Også erhvervslivet ønsker, at regeringen tænker gennemførelsen af den 3. Limfjordsforbindelse ind i genrejsningen af økonomien.

 

“Her taler vi om en investering, der vil understøtte og være afgørende for væksten i hele regionen – ikke bare her og nu. En bedre infrastruktur i Nordjylland vil sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv årtier frem. Det er en klog investering, som bør fremrykkes”, udtaler Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.

 

Aalborg Alliancen er et partnerskab mellem kommunen, fagbevægelsen og alle lokale erhvervsorganisationer.

 

Fakta om Aalborg Alliancen

Siden nedlukningen af Danmark d. 12. marts og frem til d. 1. april er den forsikrede ledighed i Aalborg steget med 26% eller næsten 1.400 flere ledige. Der er nu ca. 6.700 forsikrede ledige.

Aalborg Alliancen blev skabt i fællesskab af Dansk Industri (DI) i Aalborg, Erhverv Norddanmark, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri i Nordjylland, SMV Aalborg, Aalborg City, Erhvervsnetværk 9220, LO Aalborg og Aalborg Kommune

Alliancen har som mål at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, nedbringe ledigheden og dermed skabe økonomi til at medfinansiere den tredje Limfjordsforbindelse

400 virksomheder er medlem af Aalborg Alliancen

Fra 11. november 2017 og frem til medio marts var det lykkedes Aalborg Alliancen at besætte 719 stillinger bestående af 407 fuldtidsstillinger, 43 småjob under 20 timer, 106 fleksjob og 163 voksenlærlingepladser.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby