Bøgsted A/S
JobConnection
Art By Me
PJ Industries

Region Nordjyllandfår nye muligheder for at sikre lægedækning 

 

Region Nordjylland har fået lov til at etablere regionsdrevne lægetilbud uden udbud i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.

 

PLO-løsninger er førstevalget

Region Nordjylland søgte i februar om godkendelse til at lave regionsklinikker i op til 6 år i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Regionen har nu fået godkendelse til dette i de tre kommuner i de tilfælde, hvor en privatpraktiserende læge melder ophør, uden at det er lykkedes lægen selv eller regionen at afhænde ydernummeret.

I Region Nordjyllands lægedækningsstrategi er det førsteprioriteten, at borgernes egen læge er en alment praktiserende læge, der driver sin praksis efter overenskomst, den såkaldte PLO-løsning.

Lægedækningen i Region Nordjylland er hovedsageligt baseret på selvstændige praktiserende læger, som driver praksis med ydernummer efter overenskomsten med PLO. De praktiserende læger køber og afhænder deres praksis på almindelige markedsvilkår.

Indimellem opstår der dog situationer, hvor hverken lægen eller regionen kan afhænde ydernummeret på overenskomstmæssige vilkår. I disse situationer er det regionens ansvar at sikre lægetilbud, enten via udbudsklinikker eller regionsklinikker.

Hovedreglen er, at regionen først skal udbyde klinikkerne, før det er muligt at etablere en længevarende regionsklinik, og det er den bestemmelse, regionen nu har fået lov til at fravige i de tre kommuner. Det vil sige, at regionen kan etablere regionsklinikker uden først at gå i udbud til private leverandører.

– Regionens opgave er at sikre, at alle nordjyder har adgang til et alment medicinsk lægetilbud. Med godkendelsen fra ministeriet har vi i de tre kommuner fået endnu et værktøj til at sikre lægedækning til borgerne, når det ikke kan ske via en almen praktiserende læge med overenskomst, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

 

 

Yderligere oplysninger

 

Region Nordjylland har fået lov til at fravige bestemmelser i Sundhedsloven, som siger, at en region skal sende en praksis i udbud til private leverandører, hvis regionen har overtaget ydernummeret, når det ikke lykkedes at finde en læge til at overtage praksis på overenskomstvilkår.

Det er den bestemmelse, som regionen nu har fået lov til at fravige i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.

Regionen har allerede en lignende tilladelse i Morsø og Hjørring Kommuner.

Det betyder, at regionen kan etablere en regionsklinik i disse kommuner, uden at der først har været et udbud.

Ministeriet har i sin godkendelse bl.a. lagt vægt på, at der er tale om et forsøg, der har til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsnet med nye organisationsformer, som bl.a. skal medvirke til bedre lægedækning.

 

Kilde: Region Nordjylland

Folmer Olsen
Tommy Telt
AKKC – Wallmanns
Tømrermester Thomas Aaby