Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Region Nordjylland sætter gang i byggerier for flere millioner

 

Politisk opbakning til at fremskynde regionale bygge- og renoveringsprojekter til gavn for den nordjyske økonomi midt i coronakrisen.

 

Hånden under presset økonomi

Region Nordjylland går i gang med at udpege anlægsprojekter, der kan sættes i gang med kort varsel og dermed være med til at holde hånden under en trængt samfundsøkonomi.

Regionsrådets forretningsudvalg har fået bemyndigelse til at udpege projekter, som kan fremrykkes under coronakrisen og sættes i gang i år. I første omgang inden for en ramme på 50 millioner kroner.

– Vi kigger blandt andet på nogle projekter med oprettelse af ekstra sengepladser og en træningshal hos Psykiatrien i Brønderslev, men vi er også ved at undersøge andre muligheder, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Desuden skal regionens samlede masse af bygninger løbende renoveres og levetidsforlænges. For eksempel skal vinduer skiftes og vedligeholdes. Ligesom forbedringer inden for arbejdsmiljø og klimatiltag vil kunne være opgaver, der sættes i gang i 2020.

 

Gode og fornuftige projekter

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, der betyder, at anlægsloftet er sat ud af kraft i 2020.

Anlægsloftet omfatter alle de udgifter, som kommuner og regioner har til byggeri og renoveringer. I år var beløbet fastsat til 19,1 milliarder kroner på landsplan, men den begrænsning er altså fjernet.

– Fællesnævneren er, at det skal være opgaver afgrænset til at kunne sættes i gang med relativt kort varsel og være afsluttet i år. Overordnet vil vi gerne bidrage til at holde gang i byggeriet og dermed samfundsøkonomien og nordjyske arbejdspladser med gode og fornuftige projekter, som skulle have været udført på et senere tidspunkt alligevel, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

I forvejen har Region Nordjylland sammen med de fire øvrige regioner i landet besluttet at fremrykke betalinger til virksomheder, der udfører opgaver for dem under coronakrisen.

 

Yderligere oplysninger

Læs mere om aftalen om anlægsloftet og fremrykning af investeringer

 

Kilde: Region Nordjylland

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby