Nordjysk ride- og Islænderudstyr
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Naturparadiset Egholm byder på ægte ø-idyl med spættede sæler, langstilkede filtroser, sjældne botaniske seværdigheder, friskfangede roskilderejer og strandtudser, som kvækker i den hyggelige skumring.

 

5 minutters færgeoverfart fra storbyens travlhed ligger ø-perlen Egholm midt i den friske Limfjord og med kig til fastlandet på begge sider. Øen er hjemsted for ca. 50 beboere, som hver dag pendler til de omkringliggende byer, og den besøges årligt af op mod 100.000 turister og borgere. Trods det store besøgstal er øen stille idyl med kun en enkelt trafikåre for køretøjer. Det storslåede naturområde byder på to vandreruter af forskellig længde, som fører rundt til øens spændende lokaliteter.

En sjælden planteverden
Egholm har en særdeles spændende naturlig planteverden. Flere af øens vilde planter er så sjældne, at de er optaget på Danmarks nationale rødliste over udryddelsestruede planter. På øens udyrkede arealer findes flere voksesteder for den sjældne, oprindelige danske rosenart langstilket filtrose (Rosa tomentosa) og på øens strandenge vokser botaniske seværdigheder som lægekokleare, kveller, vingefrøet hindeknæ, strandtrehage, tætblomstret hindebæger, tangurt, strandtusindgylden og den sjældne engklaseskærm. I skoven findes nytte- og lægeplanter som vild mynte, stor nælde og vild pastinak.

Et rigt dyreliv og fugleliv
Øens sjældne flora giver liv til et rigt og mangeartet dyreliv og fugleliv. I Nørredyb og ved Statsbroen kan der ofte iagttages spættede sæler på jagt efter småfisk, og på de lavvandede grunde kan opleves mange spændende trækfugle, heriblandt lysbugede knortegæs, sangsvaner, pibeænder, hvinænder, skalleslugere og skarver. Ligeledes kan store flokke af hjejler, viber og stære opleves på træk, og øen har endog sin egen fine bestand af råvildt.

Perfekt til familieudflugten og det aktive friluftsliv
Den generøse ø er perfekt til alle slags udflugter og tilbyder både primitiv overnatningsmulighed på en lille lejrplads og et fuldt bekvemmeligt hotelophold med swimmingpool. Den økologisk mærkede Restaurant Kronborg er øens attraktive spisested, som lægger stor vægt på brug af lokale råvarer.

Praktiske informationer og nyttig viden
På Aalborg kommunes hjemmeside finder du færgetider, priser, kort over øen og dens faciliteter, samt detaljeret viden om øens historie, landskab, flora og dyreliv. Klik ind på omtale af Egholm på aalborg.dk

Få fordele med det danske ø-pas
Ø-passet rummer nyttige oplysninger om alle danske øer, som kan tilgås med færge og indeholder desuden en QR-kode, der kan scannes med en smartphone og give direkte adgang til øens hjemmeside med interessante turistinformationer. På alle øer findes en plade, som kan præge et mærke i passet, og på den måde kan man samle på ø-mærker fra alle de danske øer, man har besøgt. Læs mere om alle fordelene og bestil dit ø-pas her.

Mere om Egholm

Egholm, øen midt i Limfjorden

På få minutter kan du blive sejlet fra Aalborg til Egholm, hvor 2 afmærkede vandreruter af forskellig længde fører dig rundt til spændende lokaliteter på øen, hvor du kan iagttage det spændende fugleliv langs kysten.

Øen dækker i dag 605 hektar, hvoraf langt størstedelen er opdyrket som agerland, men også naturtyper som strandenge, udyrkede arealer og skove udgør en væsentlig del af den storslåede natur, der findes på Egholm. Et helt unikt plante- og fugleliv knytter sig til disse områder.

På Egholm bor der i dag ca. 50 mennesker. Tidligere arbejdede de fleste ved landbruget, men i dag er mange pendlere.

Egholm er forbundet med Aalborg via en færgeforbindelse med en overfartstid på ca. 5 minutter. Hvert år gæstes øen af op mod 100.000 borgere og turister i Aalborg Kommune.

Egholmfærgen

Aktivt friluftsliv på Egholm

Foruden de afmærkede vandreruter findes en primitiv lejrplads, som er særdeles velegnet, hvis du kommer sejlende til øen i kajak. Ved færgelejet findes et lille infohus, hvor du på plancher kan få alt at vide om landskabet, dyre- og plantelivet, hvad du kan finde på stranden og meget mere.

Ved at følge den gule rute, “Egholm rundt” kommer du forbi mange af øens spændende lokaliteter.

Information om Egholm

Der er udgivet en folder om Egholm, der fortæller om øens natur, kulturhistorie, dyre- og planteliv. Et detaljeret kort med de afmærkede ruter fører dig rundt på øen.

Desuden indeholder folderen mange nyttige oplysninger, links og telefonnumre til øens andre tilbud som fx lejrskolen, der er indrettet i den gamle skole og Egholm Vestergård, der udgør et spændende kursus- og konferencecenter.

Folder om Egholm

Landskabet (pdf)

Dyr og fugle (pdf)

Planter (pdf)

Livet på det lave vand (pdf)

Hvad kan du finde på stranden (pdf)

Restaurant Kronborg

I 1918 blev en nedlagt landejendom indrettet som sommerrestaurant med egen anløbsbro. Restauranten ved navn Kronborg nedbrændte i efteråret 1945, men den blev allerede genopført til sommer­sæsonen i 1946 med bygningen i sin nuværende skikkelse.

Restaurant Kronborg er i dag privatejet og et attraktivt og velbesøgt spisested.

 

Kilde: Visit Aalborg og Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S