Bosætning Jammerbugt
Printereksperten

Fotorgraf:  Svenn Hjartarson


Aalborg Bibliotekerne fortsætter som centralbibliotek

Aalborg Bibliotekerne fortsætter som centralbibliotek og kan dermed blandt andet bygge oven på et stærkt regionalt bibliotekssamarbejde.

Kulturministeriet og landets seks centralbiblioteker (Bibliotekerne i Herning, Vejle, Odense, Roskilde, Gentofte og Aalborg) har netop underskrevet rammeaftalen for den næste fireårige periode, og det betyder at Aalborg Bibliotekerne fortsætter i rollen som centralbibliotek for hele regionen – en rolle, de nu har haft i 100 år, siden den første bibliotekslov blev underskrevet i 1920.

Med til rollen som centralbibliotek følger en pose penge – 8.5 millioner – og en masse arbejdsopgaver og forpligtelser herunder at understøtte bibliotekerne og deres udvikling i hele regionen. Her er der over en årrække opbygget en stærk tradition for samarbejde mellem regionens biblioteker – for eksempel om kompetenceudvikling, læselystprojekter osv.

 

En helt essentiel del af centralbibliotekernes forpligtelser er at sikre fri og lige adgang til biblioteksmaterialer. I praksis betyder det, at alle borgere i Danmark f.eks. skal have adgang til den samme litteratur gennem biblioteket. Det er med andre ord centralbibliotekernes rolle at sikre, at du kan gå ind på et hvilket som helst bibliotek i Danmark og låne en hvilken som helst bog. Om så det er på Hovedbiblioteket i Aalborg eller på biblioteket i Hastholm Centeret.

 

Rådmand Jan Nymark Thaysen er begejstret for den nye rammeaftale, der blandt andet betyder en fælles national retning:

 

“Vi har et stærkt bibliotekstilbud i Aalborg Kommune, og det forbedres og udvikler sig hele tiden, ikke mindst i kraft af rollen som centralbibliotek. Samtidig er det ikke kun her i kommunen, borgerne har gavn af Aalborg Bibliotekerne. De har i mange år været en stor drivkraft i biblioteksudviklingen på nationalt plan”.

De tre temaspor

Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre kulturpolitiske temaspor, der skal styrke folkebibliotekernes indsatser de kommende år. Det er spor, som mange biblioteker inklusive Aalborg Bibliotekerne allered arbejder med, men det nationale fokus er med til at give en fælles retning

 

Temasporet “Kultur for alle” sætter fokus på bibliotekernes arbejde med underrepræsenterede grupper i samfundet og i brugen af biblioteker. Der vil her blive fokuseret særligt på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.

 

Temasporet “Glæden ved sprog, litteratur og læsning” bygger videre på bibliotekernes indsatser og samarbejde om at åbne og invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

 

Temasporet “Borgeren i den digitale transformation” understøtter både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i. Corona-krisen har vist, at der er et stort potentiale for oplysning, deltagelse, fællesskab og kulturelle oplevelser i den digitale verden.

 

Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab og har i år eksisteret i mere end 100 år.

 

Hvad er et centralbibliotek?

Der er seks centralbiblioteker i Danmark. Det drejer sig om bibliotekerne i Herning, Vejle, Odense, Roskilde, Gentofte og Aalborg. Centralbibliotekernes kerneopgave er at sikre fri og lige adgang til viden og at sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen. Det er her de tre førnævnte temaspor kommer i spil.

Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S