Hotel Phønix
Nordjyske Bank
Faarup skovhus
Suvo

Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere


En konvertering af varmeforsyningen vil hen over efteråret resultere i en reduktion på mellem 80-90 procent af den CO2-udledning, der er forbundet med opvarmning af de fire tanke ved Nordjyllandsværket.

Port of Aalborg, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har igangsat en ombygning af varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, der i løbet af de kommende måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet.

Dermed bliver tankene allerede i år uafhængige af varme fra Nordjyllandsværket, hvis sidste kulfyrede blok skal være udfaset i 2028.

– Med konverteringen af varmeforsyningen går vi fra at opvarme tankene med damp fra kul til at opvarme med fjernvarme fra Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Det er endnu et vigtig skridt i fremtidssikringen af terminalen ved Nordjyllandsværket og medfører samtidig en markant reduktion af tankenes CO2-belastning på mellem 80 og 90 procent, fortæller adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein, og fortsætter:

– Vi har jo længe vidst, at Nordjyllandsværket står foran en større transformation frem mod 2028, der blandt andet indebærer, at vi skulle finde en anden måde at opvarme vores tankanlæg på. Det kunne fx være via gas eller træflis, men vi har set store fordele i fjernvarmen, selvom det ikke har været uden udfordringer, da det ikke er en løsning, man ser mange steder. Særligt når det kommer til bæredygtighed, er der store fordele, da en stor del af fjernvarmeforsyningen i Aalborg allerede i dag kommer fra spildvarme, mens Aalborg Forsyning har store ambitioner og planer for den videre grønne omstilling.

Han fortæller supplerende, at Port of Aalborg er i dialog med Aalborg Forsyning om, hvordan varmen kan tilføres på den mest optimale måde.

– Vi kommer til at etablere en relativt avanceret styring af varmesystemet med henblik på dels at drifte tankene energioptimalt og dels at tilrettelægge forbruget efter varmeforsyningens driftssituation. Tankanlæggene er yderst velisolerede og behøver derfor ikke konstant varmetilførsel, hvilket betyder, at vi fx kan slække for varmetilførslen i perioder, hvor der er varmeunderskud i fjernvarmenettet, og omvendt tage varme ind i de perioder, hvor der er overskud på varme i forsyningsnettet. På den måde kan tankene fungere lidt som en ”buffer” for Aalborg Forsyning.

Også Aalborg Forsyning er positive omkring projektet. Direktør i Nordjyllandsværket A/S, Jesper Høstgaard-Jensen, udtaler:

– Hos Aalborg Forsyning har vi en ambition om at konvertere alt, der er opvarmet med kul, olie og gas til fjernvarme. Med denne konvertering ser vi et eksempel på et synligt og konkret storskala-projekt, hvor industrien tager initiativet. Det er et samarbejde, vi kun kan være meget glade for.

En del af en større renovering
Ombygningen af varmetilførslen er samtidig sidste etape af en større renovering af de fire tanke, der, inden Port of Aalborg købte kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket i 2015, havde været inaktive i 15 år.

– Da vi overtog området, var det med en klar ambition om at reetablere driften af tankanlæggene. Derfor igangsatte vi et større renoveringsprojekt og en modernisering af tankene med fokus på blandt andet isolering, reduktion af elforbrug og optimering af motorstyring mv., og i dag har vi lejeaftaler for alle fire tanke, hvilket er rigtig positivt, siger Claus Holstein.

Fra tidligere at være blevet brugt til opbevaring af brændselsolie til elproduktionen på værket henvender tankene sig i dag fortrinsvis til opbevaring af skibsbrændstof med lavt svovlindhold, som dermed lever op til de skrappe miljøkrav i Østersøen. Netop i forhold til skibsbrændstof er det helt afgørende, at der er styr på varmeforsyningen. Brændstoffet skal nemlig opbevares ved en stabil temperatur, der varierer afhængigt af olietypen.

Om Port of Aalborg A/S

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Med udgangspunkt i vores udviklingsstrategi ændrer vi i stigende grad fokus fra vandsiden til landsiden og udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udnævnt som Aalborgs fremtidige vækstzone. Koncernen Port of Aalborg A/S omfatter en række datterselskaber og 90 medarbejdere. Læs mere på www.portofaalborg.dk

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren