Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Af Allan Norré Pedersen – Formand SF Aalborg og

Peter Larsen – Spidskandidat kommunalvalget 2021 SF Aalborg

 

Regeringen har suspenderet anlægsloftet i kommunerne for at sikre beskæftigelsen i landet under og efter corona udbruddet.

Det er en glimrende mulighed for at leve op til prædikatet om at Aalborg Kommune er en grøn kommune.

Aalborg Kommune har allerede bebudet at skoler, institutioner o.l. får fremrykket renoveringer. Det er rigtig godt, men det virker til at den grønne omstilling er glemt i farten. Lad os samtidigt investere i energirenoveringer i form af energiruder o.l. Ligeledes kan der kigges på om det vil give mening med solceller på nogle af de kommunale bygninger. Reglerne på området er desværre ikke gunstige, men mon ikke det kan lade sig gøre alligevel.

Ligeledes skal der investeres i flere og bedre cykelstier, bedre cykelparkering og en stærkere kobling mellem cyklisme og kollektiv transport. Det er netop kommet frem at luftforureningen i de største byer er faldet med 40 % siden landet lukkede ned. Det er en voldsom reduktion og noget der virkelig betyder noget. Årligt dør 4.200 danskere pga. luftforurening. Så lad os tage alle de skridt vi kan for at styrke cyklismen og få færre biler i byerne og mindre forurening.

For at sikre det rene drikkevand, kan der ligeledes igangsættes en række initiativer. Skovrejsning er et velkendt projekt, der med succes har åbnet op for nye vandboringer i bl.a. Lundby Krat. Her kan vi sætte nye projekter i gang, ligesom der er nogle skovområder i kommunen, som trænger til udtynding. Alt i alt giver det både renere luft, da træerne renser luften og vi får renere drikkevand.

Yderligere kan vi give biodiversiteten et nøk opad ved at tage nogle af de græsarealer (der trods alt er tilbage) og lave dem til blomsterenge, således vi bliver en bivenlig kommune, hvor bierne trives og kan bidrage til en mangfoldig natur.

Aalborg skal være en grøn foregangskommune med bæredygtig by- og landskabsudvikling. Så sørg nu for at de frigivne anlægsmidler bruges klogt eg sørg for at investeringerne bliver grønne og bæredygtige og ikke bliver brugt på mere afsalt.  Så oveni i de frigivne anlægsmidler kunne man jo også tage de 60 millioner fra de sidste to års helt forkerte ”opsparing” til en motorvej hen over Egholm.

Af Allan Norré Pedersen

Formand SF Aalborg

og Peter Larsen

Spidskandidat kommunalvalget 2021 SF Aalborg

Folmer Olsen
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby