Poul Erik Bech – Sofiendalen
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

Asfaltarbejder 2020

Asfaltsæsonen 2020 er i gang i Aalborg Kommune. Som led i kommunens vejvedligeholdelse, bliver en række veje blive asfalteret de kommende måneder. Den typiske asfaltsæson strækker sig fra maj til sidst i september. I år starter vi lidt tidligere op.

Aalborg kommune udlægger i år asfalt på 21 km vej og 21 km stier. Herudover er der planlagt reparationer på en lang række veje.

 

Hvad gør vi

Nogle af arbejderne sker på steder med høj trafikbelastning. De trafikale forhold vil kortvarigt ændre sig for trafikanterne, i takt med at de forskellige etaper af arbejdet bliver gennemført. Konkret vil der være afspærringer, hastighedsbegrænsninger og omkørsler. I det meste af arbejdsperioden er der ét spor åbent i hver retning, hvilket betyder forsinkelser for bilisterne i spidstimerne – typisk mellem 7.30 – 8.30 og 14.30 – 16.30.

Arbejdet tilrettelægges så der bliver færrest mulige gener for trafikanterne. Når der arbejdes på kørebanen (vejen) vil cyklister og fodgængere kun i begrænset omfang blive berørt af asfaltarbejdet. Når der arbejdes på cykelstier, vil disse være spærret af for cyklister etapevis. Buspassagererne vil kunne opleve, at der lukkes stoppesteder i kortere perioder og at enkelte ruter, i få dage, kører en anden vej.

Arbejder afsluttes med at der lægges nye striber på. Stribearbejdet foretages så vidt muligt umiddelbart efter asfaltarbejdet, men der kan gå op til et par uger inden det er færdigt.

 

Hvad gør du

Vi beder dig vise hensyn og respektere afspærringer og afmærkninger både for din egen sikkerheds skyld, men også for de folk, der arbejder på vejen. Husk også at det generer, hvis du parkerer din bil på en strækning, hvor der er et arbejde i gang. Det vil forsinke arbejdets færdiggørelse. De bedste råd vi kan give er at køre hjemmefra i god tid – og om muligt finde en alternativ rute.

Løbende opdateringer om arbejdet

Vi orienterer løbende om arbejderne på www.aalborgkommune.dk/asfalt. Her kan du også se status på, hvor langt arbejderne er nået, og eventuelle ændringer.

Hvor og hvornår arbejder vi: 

Se liste over arbejdet her: Oversigt over vejarbejder 2020.pdf

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig