Hotel Phønix
JobConnection
Datamarked artikel banner
Printereksperten

Fundamentet for ødelæggelsen af Aabo Plads smuldrer. Som et led i planen skulle p-huset på Sauers Plads sælges fra kommunen til en privat investor. Men ingen har budt prisen, og dermed bliver salget ikke til noget.

Dermed åbner der sig en kattelem for Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, hvor de kan stoppe ødelæggelsen af et rekreativt og grønt område på Aabo Plads. Godt nok er man i fuld gang og de første træer er blevet fældet. Men trækkes håndbremsen nu, kan der skabes et attraktivt og grønt område med legeplads til børnene. Tennisbane på den ene side og skaterbane på den anden. Samtidigt med der er dejligt stort grønt område som beboerne i området kan nyde. De fældede træer kan erstattes af nye og på sigt vokse.

Behovet for flere p-pladser i Aalborg Midtby er igen og igen blevet tilbagevist af analyser. Kapaciteten i p-husene bliver kun udnyttet halvt, så gæster udefra kan fint finde pladser. Der kan laves bedre skiltning, så det er nemmere at finde de ledige p-pladser.

Et krav for alle nye boliger må være der skal etableres p-pladser i forbindelse med byggeriet. Det går simpelthen ikke at der bygges boliger uden dertilhørende p-pladser.

De grønne og rekreative områder i midtbyen skal bevares og der skal laves flere. Aalborg er den by af de største byer, der er mest støjplaget og flere biler, giver kun mere støj.

Fra SF’s side vil vi kraftigt opfordrer Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet til at benytte kattelemmen og trække håndbremsen ift. ødelæggelsen af Aabo Plads.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S