Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Trods corona-krise: Kontakt lægen ved symptomer på kræft

Ændret afføring, uforklarlige blødninger, længerevarende hoste og uforklarligt vægttab. Tøv ikke med at kontakt lægen, hvis du oplever tegn på kræft, siger Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Hvert år får knap 45.000 danskere en kræftdiagnose. Kræft behandles mest effektivt, når det opdages tidligt, og derfor er det vigtigt, at du reagerer hurtigt på symptomer, som kan være kræft. Også i en corona-tid.

Men ifølge både Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Dansk Selskab for Almen Medicin og Danske Patienter er der for tiden færre henvendelser end normalt fra borgere, der har symptomer på alvorlige sygdomme som hjertelidelser og kræft. Senest har Region Nordjylland meldt ud, at færre borgere henvender sig til lægerne med symptomer på bl.a. kræft, hvilket har resulteret i et fald på knap 20 pct. i henvisningerne til kræftpakkeforløb.

Kræft holder ikke pause

I Kræftens Bekæmpelse kan overlæge Janne Bigaard sådan set godt forstå, at danskerne tøver med at kontakte sundhedsvæsnet, hvis det ikke handler om corona. Det kan nemlig være et udtryk for, at de ønsker at gøre plads til patienter smittet med corona. Men, siger Janne Bigaard:

– Vi kan desværre ikke sætte kræft på pause. Jeg vil derfor opfordre til, at man ikke udskyder sit opkald til lægen, hvis man eksempelvis går og er bekymret, fordi man har symptomer på noget, der måske kan være kræft.

Janne Bigaard opfordrer alle til at kontakte lægen ved kræftmistanke. Også selvom du måske oplever, at det ikke føles akut – eller du ikke har direkte smerter.

Det skal du være opmærksom på

Men hvad er det så, danskerne skal være særligt opmærksomme på?

– Både de specifikke og de uspecifikke symptomer på kræft, siger Janne Bigaard.

– Det er nemmere at opdage en knude, en uforklarlig blødning eller et modermærke, der forandrer sig – end at ens almentilstand ændrer sig. Måske har man gennem noget tid været hæs eller haft en hoste, der bliver værre og værre, eller man taber sig uforklarligt, forklarer hun.

Der kan også være en række andre symptomer, der kan være tegn på kræft. Det er derfor afgørende, at man reagerer og kontakter sin læge for at få det undersøgt, hvis man oplever forandringer ved sin krop, der ikke kan forklares.

– Vær særligt opmærksom i denne tid, hvor vi kan have tendens til at udskyde eller negligere symptomer på grund af corona, siger Janne Bigaard.

Fortsat hurtig udredning af kræft

Heller ikke i sundhedsvæsenet er kræft sat på pause.

Hospitalerne tilbyder alle nødvendige undersøgelser for kræft og kræftbehandling, og reglerne for den maksimale ventetid til kræftbehandling gælder trods corona.

FAKTA

Disse symptomer skal du være opmærksom på:

Det er vigtigt at være opmærksom på både de specifikke – og de mere uspecifikke symptomer på kræft. Læs mere her om syptomer, der kan være kræft:

https://www.cancer.dk/de7tegn/

Kontakt din læge – hvis du oplever et af de 7 tegn på kræft

OBS:
Dine symptomer behøver ikke være tegn på kræft
Har du en mistanke om, at du har kræft, skal du kontakte din læge. Det er vigtigt at blive undersøgt grundigt, så du kan slippe mistanken eller blive behandlet, hvis der er tale om kræft.

Næsten alt, der kan være symptomer på kræft, kan ligeså godt være symptomer på noget andet.

Kræftpatienters ret til behandling står ved magt

Kræftens Bekæmpelse afviser et forslag om at tilsidesætte den lovfæstede behandlingsgaranti for kræftpatienter på grund af indsatsen mod corona. Regeringen og Sundhedsstyrelsen fastholder, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skal behandles efter reglerne.

– Vi er i en situation, hvor det ifølge myndighederne fortsat er muligt at overholde patienternes rettigheder til behandling for kræft og andre livstruende sygdomme, fastslår Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han understreger, at regeringen og Sundhedsstyrelsen fastholder, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skal behandles efter reglerne.

Jesper Fiskers udtalelse er en reaktion på et forslag fra Michael Borre, der er formand Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe, som bl.a. på dr.dk giver udtryk for, at det er nødvendigt at lempe patientrettighederne på kræftområdet, således at de lovfæstede behandlings- og udredningsgarantier kan overskrides og kræftbehandlinger udsættes.

Det forslag undrer Jesper Fisker.

– Med under 500 indlagte på grund af corona er der på nuværende tidspunkt intet grundlag for at slække på patienternes lovfæstede rettigheder. Det er fint, at kræftafdelingerne allerede nu forbereder sig på en mulig nødsituation, så de ikke behøver, at handle i panik, hvis det skulle gå galt.

– Men der er ingen panik lige nu. Men hvis det skulle kommer der til, vil vi gerne tale med myndigheder om mulige ændringer, siger Jesper Fisker.

Ifølge Jesper Fisker er det myndighederne, der har overblikket over situationen.

– Det, der sker nu, er jo at sundhedsvæsenet har omlagt sin kapacitet og lukket en del planlagt aktivitet for ikke livstruende sygdomme. Dels for at sikre behandlingen af corona. Og dels for også at sikre behandlingen af patienter med alvorlige og livstruende sygdomme som kræft. Det er vi tilfredse med, siger Jesper Fisker.

-Vi ved at hurtig behandling af kræft redder liv. Vi skal ikke slække på princippet om ’jo før jo bedre’ med mindre det er tvingende nødvendigt.

– Disse garantier blev indført på et tidspunkt, hvor Danmark lå langt bag efter de øvrige nordiske lande i kræftbehandlingen. Vi er ved at hale ind på dem. Og det skal vi ikke sætte over styr.

Jesper Fisker understreger, at han har fuld forståelse for de ændringer, der allerede nu er fortaget inden for lovens rammer.

– Allerede nu har kræftafdelingerne omlagt ambulante kontroller til telefon og video. Vi hører om kræftpatienter, der må sidde alene uden pårørende, når de modtager alvorlige beskeder. Så det er jo ikke sådan, at kræftpatienter ikke rammes.

– Det er også vores oplevelse, at en del patienter allerede nu får udskudt kontroller eller opfølgende behandling. Det beror på en individuel vurdering af patienten og patientens sårbarhed for at blive smittet med corona. Og det må ikke handle om egentlig kræftbehandling.

Jesper Fisker siger, at han er dybt bekymret for at drastiske udmeldinger så tidligt i coronakrisen, vil gøre kræftpatienter, der i forvejen er sårbare og udsatte, endnu mere usikre og bange.

– Kræftpatienter skal ikke være i tvivl om, at de får den behandling, som et stort politisk flertal og skiftende regeringer bakker helt entydigt op, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker tilføjer, at hvis coronakrisen skulle komme helt ud af kontrol, så er situationen en anden.

– Men det er jo slet ikke der, Danmark er. Og jeg håber ikke, at vi nogensinde kommer dertil, slutter Jesper Fisker.

 

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Folmer Olsen
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby