Kaffebaren
JobConnection
Faarup skovhus
9 ud 10 forældre er positive i forhold til mødet med kommunens rådgivere
Normalt når man hører om sager om familiers samarbejde med socialrådgiverne i familiegrupperne, er det ofte de negative historier, der fylder. En ny undersøgelse viser dog, at 9 ud af 10 forældre svarer, at de har haft et positivt møde med modtagelsen i Aalborg Kommunes Familiegrupper og Specialgruppen.

 

Modtagelserne er de teams af rådgivere i hver Familiegruppe og Specialgruppen, der modtager nye familier og håndterer nye underretninger. Da møderne sjældent kommer i stand på forældrenes eget initiativ og ofte handler om udfordringer i familiernes liv f.eks. ift. skolefravær eller barnets trivsel i hjemmet, er det ifølge fagpersonerne på området rigtigt positive resultater.

 

“Den vigtigste læring, vi tager med os fra Borgerundersøgelsen er, at vi skal blive ved at have fokus på, hvor vigtig den første kontakt er for familierne og dermed også for det videre forløb. Det er vigtigt at få dette til at lykkes, hver gang vi modtager nye familier. Det, vi allerede gør, virker, og det skal vi blive ved med,” fortæller Therese Hjorth Bøggild, Teamleder i Familiegruppen Sydvest.

 

holde i hånd.jpg
I undersøgelsen, der er foretaget af en særlig Kvalitetsenhed i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, sætter både børn og voksne selv ord på, hvad der betyder noget for dem.

 

“Man føler sig ikke angrebet, men tvært imod får man mulighed for mere hjælp og forståelse”, skriver en forælder.

 

Det samme ses hos børn og unge, som kan have svært ved at snakke om udfordringer i skolen eller hjemmet. Over 90% oplever rådgivere, der lytter, forstår hvad de siger og viser dem, at deres mening og trivsel er vigtig.

 

“Jeg synes, det har været en lettelse at komme ind og snakke med nogen, som ikke er min familie eller venner. Jeg kan virkelig åbne mig op herinde og føler mig helt “lettet”, efter jeg har været herinde. Men jeg kan også godt være lidt træt efter. Men jeg tror ikke, de ved, hvor meget det har hjulpet af at komme herind”, skriver et barn.

 

20151027LHO4911.jpg
Rådmand Mai-Britt Iversen – klik for at hente i fuld størrelse – foto: Lars Horn Baghuset
Undersøgelsen har været til drøftelse i Familie- og Socialudvalget d. 15. januar.

 

Det at få skabt tillid og tryghed mellem familien og socialrådgiverne er jo helt afgørende. Vores mål er jo helst at skabe løsninger sammen med den enkelte familie. Undersøgelsen viser jo om noget, hvor gerne familierne vil have hjælp til at trives. Derfor er det første møde helt afgørende”, fortæller rådmand Mai-Britt Iversen.

 

Derfor hæfter Mai-Britt Iversen sig ved, at 87% af forældrene angiver, at de selv vil kontakte Familiegruppen igen, hvis de har brug for det. Hun glæder sig også over, at 80% af forældrene oplever, at forløbet har effekt. Det er også et ret højt tal, da effekten jo afhænger af, hvor langt familien er i forløbet, og der vil være beslutninger, man ikke er enige i.

 

Therese Hjorth Bøggild fortæller, at undersøgelsen nu er afsæt for at arbejde videre med modtagelsen og rådgivningen af familierne:

 

“Borgerundersøgelsen peger f.eks. på, at nogle forældre kan have svært ved at navigerer rundt i kommunens tilbud. Det er vigtigt, at vi har fokus på at vejlede vores familier og evt. hjælpe dem videre, hvis ikke de er havnet det rigtige sted”.

 

20190923LHO4018.jpg
Socialchef Hanne Husted Manata – Foto: Lars Horn/ Baghuset
Undersøgelsen er udarbejdet for Socialafdelingen. Det vil blive fulgt op af flere borgerundersøgelser på andre områder, fortæller socialchef Hanne Manata:

 

“Inddragelse af borgerne er et godt redskab til at udvikle vores indsats. Vi har i afdelingen haft stor opmærksomhed på, hvordan vi kan blive bedre i mødet med vores familier. Nu har vi spurgt dem konkret – i deres første møde med os. Det har været særdeles lærerigt. Det er helt sikkert en metode vi vil bruge i andre dele af vores organisation fx på handicapområdet, ungeområdet eller i vores institutioner”.

 

Undersøgelsen er er besvaret af 142 forældre og 29 børn og unge, der har et forløb ved Familiegrupperne og Specialgruppen. Undersøgelsen er anonym og har haft karakter af en stikprøve over 4 uger. Svarprocenterne er for voksne 90% og børn 85 %.

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren