Hotel Phønix
Springeren
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Råbjerg Mile

Er du på månen, eller vandrer du et sted i Sahara? Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit, som ligger tæt på ikoniske Skagen. Du undgår ikke sand i skoene efter en tur i milen, men til gengæld vil du blive mødt af et syn, du ikke finder andre steder i naturskønne Danmark.

Info om Råbjerg Mile

Milen er ca. 1000 meter på hver led, indeholder 3,5 millioner m3 sand, måler op til 40 meter høj og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer – og så vandrer klitten 15 meter årligt mod nord-øst. Det vil sige, at om ca. 100-200 år er hovedvejen til Skagen dækket af sand, og at træer og lignende, som efterhånden bliver dækket af Råbjerg Mile, dukker op på den anden side ca. 40 år senere. Det samme gør små “milesøer”, som er fordybninger forårsaget af det varierende grundvandsniveau. Disse søer er i starten fattige på næring og vegetation, men efter lidt tid vender planterne tilbage.

Tag de tilsandede sko af og mærk sandkornene mellem dine tæer.
Det er stedet, hvor du kan få fornyet energi, og hvor legebørnene kan udfolde deres indre superhelt i de stejle klitter.

Råbjerg Mile på sandflugt

Bag sig efterlader milen en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene.

Hele området ved Skagen var plaget af sandflugt, hvor sandet kom fra vest og lagde sig i klitter og ødelagde dermed muligheden for at dyrke jorden. Folk blev drevet fra deres hjem efter at have tabt kampen mod sandet, hvilket den tilsandede kirke, som også er blevet efterladt mellem klitterne, er et bevis på. I dag kan man kun se kirketårnet stikke op over sandet, og der er plantet marehalm og nåletræer for at bremse sandflugten.

Dog er området i dag fredet og ejet af staten efter stærke protester fra blandt andet Jeppe Aakjær, som var utilfreds med, at plantagerne (som skulle stoppe sandflugten) ødelagde mange smukke naturområder.

Bemærk: På en vandretur ved Råbjerg Mile kan der være en risiko for at bevæge sig ud i kviksand!

Kilde: Visit Nordjylland

Råbjerg Mile og Bunken Klitplantage

Hvorfor drage rundt om kloden efter vild ørkennatur, når vi har det lige her i Nordjylland? Råbjerg Mile er en af Europas største vandreklitter, og en travetur på dens sand er i sandhed sundhed for krop og sjæl. Derfor er den ultimative aktivitet ved Råbjerg Mile et besøg på selve milen.

Kommer du tidlig morgen i udkanten af sæsonen, vil du opleve, at sandet sluger lyd, så stilheden er overvældende. Kommer du en dag med blæst, kan du høre sandets stille hvislen, når det fyger hen over milen. Og kommer du en sommerdag med høj sol, vil du opleve sandet varm og dejligt under bare fødder.

 

Aktiviteter i Råbjerg Mile og Bunken Klitplantage

Besøg Bunken Klitplantage

Ikke mange planter kan leve i sand så forblæst som i omegnen af Råbjerg Mile. Men den bjergfyr, som fint klarer sig i bjergene i Mellemeuropa, kan også klare mosten i det sandede underlag. Derfor var det netop bjergfyr, som den danske stat benyttede sig af, at de anlagde klitplantager langs den jyske vestkyst. Når du går en tur i Bunken Klitplantage, kan du prøve at forestille dig, hvordan det sandede område indtil sidst i 1800-tallet var stort set bart og uden vegetation. Siden ’rullede man et tæppe af bjergfyr’ ud i klitten og fik dæmpet den sandflugt, som var en plage for folk og fæ.

Gå på opdagelse i krigshistorien

Ved Fårebakke i Bunken Klitplantage er der et dystert minde fra 2. Verdenskrig. Et forsvarsanlæg med 13 betonbunkere udgjorde Ålbækbugt Batteri, eller som tyskerne navngav det: “Sperrbatterie Aalbæk Bucht”. Under krigen var flere hundrede tyske soldater stationeret her.

Du kan stadig studere de gamle løbegange og følge dem, så du kommer rundt i de forskellige dele af anlægget. Du kan også stadig se fundamenterne til de store kanoner.

Cyklister er velkomne

På alle skovveje og anlagte cykelruter er tohjulede velkomne. Husk at tag hensyn til folk på gå-ben.

Vestkystruten

Den regionale cykelsti, Vestkyststien, går gennem Bunken Klitplantage. Den løber fra sydvest ad Råbjergvej og følger den vestlige kant af plantagen helt op til sydkanten af milen. Du kan se milen, men du kommer ikke til at køre i sand, i stedet skrår stien midt ind gennem plantagen, slår en bue sydom det vådområde, der kaldes Vestenssylte, og som betyder Det Vestlige Vådområde, og fortsætter mod nord. På vejen passerer du en rasteplads nord for Lillesø, hvor du kan benytte grillplads og lave dig noget at spise.

Du kan læse mere om Vestkystruten her

Hunde – med og uden snor

I den nordvestlige del af Bunken Klitplantage i det område, der hedder Kirstens Rende, har du og din hund 44 hektar hundeskov til rådighed. Arealet kaldes Døde Skov, fordi det tidligere var så fugtigt, at intet kunne gro her. Siden blev arealet afvandet, så vegetationen nu har det fint. Men navnet hænger ved. Her er hunde velkomne uden snor. Skoven er dog ikke indhegnet, så vær opmærksom på, at din hun ikke løber ud på vejene. Hunde i snor er velkomne i det øvrige Bunken Klitplantage og på Råbjerg Mile.

På hesteryg – Rideruten i Nordvendsyssel

I november 2013 indviede en række heste og ryttere under stor festivitas Danmarks længste riderute: Rideruten i Nordvendsyssel. Ruten rundt i hele landsdelen, og inden du får set dig om, har du tilbagelagt rutens 200 kilometer. 18 år har det taget at anlægge ruten, så den nu tilbyder ryttere og heste en rundtur fra Hjørring over Hirtshals og Skagen, hvorfra den forstætter til Frederikshavn og derfra tilbage mod Sindal tværs gennem hjertet af Vendsyssel. Ruten fører dig gennem store dele af Nordvendsyssels smukkeste natur: klitter, heder og moser, kuperet landskab langs marker og gennem skove og klitplantager, blandt andet Bunken Klitplantage. Nogle steder kan du være heldig at se rådyr eller krondyr, som normalt er afslappede over for heste.

Har du ikke egen hest, kan du flere steder tæt på ruten leje en hest, og nogle steder er der også mulighed for at bestille en guidet ridetur.

Henved 200 lodsejere har indvilget i, at rideruten går gennem deres private arealer. Derfor bør du udvise god rideskik: hils på folk, du møder, rid kun på de markerede ridestier, tag dit affald med og fjern hestepærer fra områder, hvor folk færdes eller bor – og lad være med at gøre hold alt for tæt på folks huse.

Målet med Rideruten i Nordvendsyssel er, at den skal have forbindelse mod syd langs vestkysten til andre regionale rideruter, så ryttere har mulighed for lange ture gennem Jylland med overnatningssteder undervejs. Se mere på www.riderute.dk

Ryttere er også velkomne i plantagen på de andre afmærkede ridestier, på asfalterede veje og på grusveje, der er mindst 2,5 meter brede – her skal rytterne ride i siderabatten. Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på de ruter, som er afmærket til gående eller cyklister.

Havbadning

Ved Bunken og Hulsig er der dejlige badestrande, som også egner sig til mindre børn. Gå om bag rækken af klitter, hvor I kan finde læ og skygge, og hvor der er grønninger, som I kan lege og spille bold på.

Læs om badesikkerhed her

Overnatning

Du kan overnatte tre steder i Bunken Klitplantage. De to er overnatningssteder, hvor du kan sove i shelter eller slå dit telt op for en nat. Den tredje er en plads, I kan booke, hvis I er en gruppe.
Den ene primitive overnatningsplads byder på et shelter, hvor du kan ligge i ly for vind og vejr og nyde udsigten. Pladsen ligger umiddelbart syd for Lillesø midt i Bunken Klitplantage. Kommer du ad landevejen fra Skagen, skal du dreje mod Råbjerg og køre ca. 700 meter. Efter jernbaneoverskæringen drejer du ind ad den første skovvej, som ligger ved en stor rasteplads mellem træerne. Herfra kører du 250 meter videre, til vejen deler sig. Nu holder du mod højre og kører 1 km længere. Så kan du se teltpladsskiltet.

Læs mere om primitive overnatningspladser her

Den anden plads ligger i området mellem Ålbækvej, Militærvej, Milevej og Tørvevej. Her er der såkaldt fri teltning, hvor du må slå dit telt op i skovbunden for en enkelt nat.

Læs mere om fri teltning her

Den tredje mulighed for overnatning er en lejrplads for organiserede grupper. Denne plads skal bookes, før du kan slå dig ned.

Læs mere og book her

Vil du hellere bo på en campingplads, kan du vælge en af dem, der ligger tæt på: Bunken Strandcamping eller Råbjerg Mile Camping.

Bål og grill

To steder i Bunken Klitplantage kan I lave mad over åben ild på en grill. Midt i plantagen på rastepladsen nord for Lillesø står den ene grillkasse. Den anden er i den allersydligste del af Bunken Plantage ved p-pladsen på Råbjergvej lige over for skovløberboligen, Bunken Hus.

Pluk og spis

På afblæsningsfladerne vest for Råbjerg Mile kan du plukke tranebær og lidt længere mod syd på heden også mosebølle og sortebær fra revling. De røde tranebær er klar til at blive plukket i efteråret, mens mosebølle og sortebær allerede er klar sidst i juli og et stykke ind i august. Du må gerne plukke til eget forbrug. Porse kan du også plukke – fra maj og frem til efteråret.

Udkigstur fra udsigtstårne

Tre steder i Bunken Klitplantage kan du nyde udsigten over naturen fra et fugletårn. Det ene står på Flagbakken, det andet meget tæt på milen og det tredje ved Tudsehav. Sæt dig stille en dag og giv dig god tid. I plantagen er der både rådyr og krondyr, som du kan være heldig at se. Hvis du kommer en forårsdag eller efterårsdag, vil du måske se nogle af de store flokke af rastende trækfugle eller fugle på træk. Alle tre tårne kan nås, selvom du er gangbesværet.

Fugletur ved Mile Søerne

Ved Mile Søerne lige syd for Råbjerg Mile er det muligt at se nogle af de lokale ynglefugle. Det er f.eks. trane, stor regnspove og gråstrubet lappedykker. Hvis du kommer en forårsdag eller efterårsdag, vil du måske se nogle af de store flokke af rastende trækfugle eller fugle i luften på træk. Om efteråret kan du høre sangsvanernes snakken, og om foråret kan du se vibe, gøg og sanglærke i luften over søerne.

Offentlige toiletter

Der er ét toilet for besøgende i plantagen. Det ligger ved p-pladsen syd for Bunken Camping ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Skagen.

Terræn og beliggenhed – planter og dyr

Vejrets og havets påvirkning af landskabet har gang på gang vist, hvem der er stærkest. Her er det naturen, der taler først, og mennesket, der må tage til genmæle. Kystens historie er gjort af vejrets og vandets forvandlende kræfter. Også landet mellem kysterne er dannet af samme naturkræfter, men her har mennesket ved at dæmpe sandflugten stoppet naturens videre formning af landskabet. Råbjerg Mile er en undtagelse. Den holdes fri for menneskers indblanding og er overladt til sin egen fri udvikling.

Hunde:

Hunde er velkomne uden snor i hundeskoven i den nordøstlige del af Bunken Klitplantage. I den øvrige del af plantagen og på Råbjerg Mile må hunde være med i snor.

 

Kender du historien om hvordan Råbjerg Mile opstod

 

Kilde: Naturstyrelsen

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S