Kaffebaren
Springeren
Faarup skovhus
Nordjysk Motor Co.

Nordjyske Bank: Udviklingen i Nordjylland går bedre end forventet

 

Aktivitetsniveauet blandt de nordjyske bankkunder er fortsat højt og overrasker positivt. Det afspejler sig i halvårsregnskabet fra Nordjyske Bank, der viser en stigende basisindtjening og faldende nedskrivninger. 

 

Nordjyske Bank, der er en del af Ringkjøbing Landbobank, har i dag offentliggjort sit samlede halvårsregnskab for 1. halvår 2021. Udviklingen i årets første seks måneder overrasker positivt på en række parametre, og det førte i juni måned til en opjustering af de samlede forventninger til året. På det nordjyske hovedkontor i Nørresundby er det derfor svært at bevare pessimismen: 

 

– Vi kan nu se tilbage på halvandet år præget af coronakrisen og kan konstatere, at mange af de alvorlige økonomiske effekter er udeblevet. I Nordjylland er krisen isoleret til nogle få brancher, der har haft det særdeles hårdt, men den brede samfundsmæssige krise med blandt andet stigende arbejdsløshed og faldende boligpriser har vi ikke set. Det er tværtimod snarere gået lige modsat, og det er der mange årsager til, forklarer bankdirektør Claus Andersen og fortsætter: 

 

– Udviklingen i Nordjyske Bank er nøje forbundet med nordjydernes økonomi. Vi er med – både når det går godt, og når det går skidt, og der er ingen tvivl om, at nordjydernes formue er blevet øget betydeligt også i 1. halvår 2021. Det er positivt for Nordjylland og for Nordjyske Bank, og der er megen læring, vi kan tage med videre. 

 

Højt nordjysk aktivitetsniveau og kundetilgang

Bankens basisindtjening steg i årets første seks måneder til 1.179 millioner kroner. Det er en vækst på ikke mindre end 11 procent sammenlignet med samme periode i 2020 og det højeste niveau nogensinde. Fremgangen skyldes både et usædvanligt højt aktivitetsniveau hos bankens eksisterende kunder og en stor tilgang af nye kunder. Claus Andersen forklarer fremgangen således: 

 

– Overskriften for 2021 er indtil videre ”spirende optimisme”, og det er der jo egentlig også mange gode grunde til. Beskæftigelsen i Nordjylland er stigende, de nordjyske huspriser er generelt stigende, værdipapirer øges i værdi, og i det hele taget oplever mange af vores nordjyske kunder, at deres samlede formue stiger. Det medfører en øget lyst til at investere, fx i form af køb af ny bil eller sommerhus, renovering af helårsboligen og andet, og det giver et højt aktivitetsniveau for os i banken. Vi ser også en stor interesse for pension, hvor der er stigende efterspørgsel efter rådgivning om opsparing. Hertil kommer den aktive pensionsforvaltning, hvor vi hjælper kunderne med at investere deres pensionsformue, forklarer Claus Andersen videre. 

 

Den store interesse for boligmarkedet har konkret resulteret i 11 procent flere Totalkredit-lån, og bankens samlede udlån er på bare 12 måneder steget med ikke mindre end seks procent: 

 

– Det er store procentvise stigninger på bare et år, og det har krævet en ekstraordinær indsats fra medarbejderne at håndtere det stigende antal forespørgsler på finansiering, investering m.v., fortsætter han. 

 

Claus Andersen siger supplerende, at banken derfor er i gang med at rekruttere – både lokalt i filialerne og hos de centrale enheder. Det er særligt inden for private banking, erhverv og landbrug, at Nordjyske Bank søger rådgivere. 

 

Bankens nedskrivninger overrasker også positivt. Her er der hensættelser for 48 millioner kroner i 2021, og en del af dette beløb er anvendt til at øge reserven til blandt andet kommende coronarelaterede tab. Denne reserve er nu på 609 millioner kroner, og ifølge Claus Andersen har banken særligt fokus på konsekvenserne af udfasningen af hjælpepakkerne til efteråret: 

 

– Omfanget af nedskrivninger ligger på et lavt niveau. Det er særdeles glædeligt, fordi det vidner om, at kunderne generelt har en god økonomi, og tabene er derfor begrænsede. Der er dog et mørketal, idet vi først ser det fulde omfang af coronakrisen, når hjælpepakkerne og lån til skat og moms er udfasede. Derfor fastholder vi et forholdsvist stort beløb til eventuelle kommende tab. Vi håber naturligvis ikke, at der bliver behov for alle pengene, men vi står særdeles godt rustet til at bakke op om de nordjyske kunder, konstaterer han. 

 

Det høje aktivitetsniveau og det lave niveau for nedskrivninger giver et rekordhøjt halvårsresultat på 716 millioner kroner. Det svarer til en fremgang på knap 49 procent sammenlignet med resultatet for 1. halvår 2020, der lå på 481 millioner kroner. Forventningerne til det samlede resultat før skat for året ligger nu i intervallet 1.200-1.500 millioner kroner. 

Bankdirektør Claus Andersen, Nordjyske Bank

 

Nøgletal

 

Regnskab H1 2021 (mio. kr.) H1 2021 H1 2020 2020 2019 2018 2017
Basisindtjening i alt 1.179 1.061 2.179 2.116 2.001 1.917
Samlede udgifter og afskrivninger 404 390 788 805 866 845
Basisresultat før nedskrivninger  775 671 1.391 1.311 1.135 1.072
Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -141 -223 -100 -43 -70
Basisresultat 727 530 1.168 1.211 1.092 1.002
Beholdningsresultat m.v. -3 -41 -9 49 77 84
Særlige omkostninger 8 8 15 15 217 22
Resultat før skat 716 481 1.144 1.245 952 1.064

 

 

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren