Hotel Phønix
JobConnection
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

Af: Allan Norré Pedersen, Formand SF Aalborg og Peter Larsen, Spidskandidat SF Aalborg

 

Det er åbenbart magtpåliggende for By- og Landsskabsudvalget i Aalborg Kommune at rekreative og grønne områder skal ødelægges i Aalborg, så vi kan få mere asfalt.

Det på trods af en nylig analyse har påvist at det kun er godt halvdelen af parkeringskapaciteten i Aalborg Midtbys p-huse, der bliver brugt.

Det er ikke længe siden at borgmester Thomas Kastrup-Larsen og direktør for Aalborg City Forening Flemming Thingbak i Aalborg stolt kunne fortælle at der er rigeligt med ledige p-pladser i Aalborg Midtby.

På trods af en god dialog med borgerne i området omkring Aabo Plads (ved Sauers Plads), skal By- og Landsskabsudvalget tage stilling til 39 p-pladser midt på Aabo Plads, således pladsen reelt bliver ødelagt. Ingen vil nyde en god sommerdag på græsset med biler lige ved siden af med dertilhørende os og larm.

Som det kan ses af billedet, har man valgt at placere parkeringspladserne midt på pladsen, så de generer flest mulige. I stedet kunne man f.eks. placere dem i den nordlige ende, så de generer mindst muligt.

Fra SF’s side er vi uenige i behovet for flere pladser i Aalborg Midtby. Der er rigeligt med pladser. Vi stiller os helt uforstående overfor at udvalget i processen fuldstændig tilsidesætter de 57 indsigelser og den gode dialog med borgerne i området igennem f.eks. Bevar Aabo Plads gruppen. Især når kommunen selv siger, at der ikke er behov for flere p-pladser i Aalborg Midtby. Ligeledes ønsker kommunen at lave nye grønne og rekreative områder. Så virker det tåbeligt at ødelægge et sådan, der endda er velfungerende.

Er det ikke ved at være på tide at sige stop! Skal vi have en bymidte for mennesker eller for beton og asfalt? I SF vælger vi mennesker, og mener derfor at vi skal have et stop for ødelæggelsen af grønne og rekreative områder. I stedet for at fjerne grønne og rekreative områder, skal vi i stedet lave nye områder til gavn for borgerne og gæsterne i byen.

Parkeringsproblematikken kan løses med bedre skiltning, så bilisterne bliver ledt nemmere hen til de mange ledige pladser, der er i et de mange halvtomme p-huse. Mon ikke problemet mere er, at mange forventer det skal være gratis at parkere i Aalborg midtby. En virkelighed, der ikke helt stemmer overens med den virkelighed vi befinder os i med stigende klima- og miljøproblemer. 4.200 mennesker dør hvert år for tidligt i Danmark pga. luftforurening, hvoraf en stor del kommer fra biltrafikken i byerne. Ligeledes er det for nyligt kommet frem, at Aalborg er den by i Danmark med størst støjforurening pr. borger. En anden afledt effekt af biltrafik.

Mon ikke det er på tide vi sadler om og kigger på, hvordan vi kan udvikle Aalborg midtby med flere grønne og rekreative områder fremfor at afvikle byen med mere asfalt og beton.

Peter Larsen, Spidskandidat SF Aalborg
Allan Norré Pedersen, Formand SF Aalborg
DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S