Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Over 10.000 borgere inviteret til tarmkræftscreening ved en fejl

 

Lidt mere end 10.000 borgere på landsplan over 75 år er i sidste uge på grund af en IT-fejl inviteret til tarmkræftscreening og har modtaget et prøvesæt med posten. Borgerne vil nu modtage besked om fejlen, men har de indsendt prøven, så vil den blive undersøgt.

 

Borgere over 75 år ikke en del af screeningsprogram

I løbet af uge 13 modtog lidt mere end 10.000 borgere over 75 år på landsplan i deres postkasse en invitation til at deltage i det nationale tarmkræftscreeningsprogram samt et prøvesæt til afføringsprøven. Men tarmkræftscreningsprogrammet er kun for borgere i alderen 50-74 år. Det er derfor en fejl, at de godt 10.000 borgere har modtaget en invitation med et prøvesæt.

Det var en IT-fejl, der var skyld i de mange fejlleverancer, forklarer IT-direktør Klaus Larsen fra Region Nordjylland, der for alle regioner administrerer IT-systemet til det nationale tarmkræftscreeningsprogram.

– Det er beklageligt, at så mange borgere har modtaget en invitation på grund af en IT-fejl. Der er tale om en fejl ved en opdatering i det fællesregionale invitations- og administrationsmodul. Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt i samarbejde med leverandøren af systemet, DXC. Vi vil som systemansvarlig region gennemgå de nuværende systemudviklingsprocesser sammen med leverandøren med henblik på at sikre kvaliteten, siger Klaus Larsen.

 

I løbet af uge 14 vil de borgere, der ikke skulle have modtaget en invitation, modtage besked om fejlen, og at de ikke skal indsende afføringsprøve.

– Der vil givetvis være borgere, der allerede har indsendt afføringsprøven. De modtagne prøver vil vi selvfølgelig analysere, hvorefter borgeren vil modtage svar inden for 10 dage, siger Klaus Larsen.

Regionerne sætter nu udsendelse af yderligere invitationer på pause, indtil IT-fejlen er løst. Det forventes maksimalt at være et par uger, hvor der ikke udsendes nye invitationer.

Derudover vil eventuelle yderligere konsekvenser af IT-fejlen blive undersøgt.

 

Yderligere informationer

Fakta om tarmkræftscreeningsprogrammet

–       Tarmkræftscreeningsprogrammet startede i 2014.

–       Alle borgere mellem 50-74 år modtager en invitation til screening for tarmkræft hvert andet år.

–       Tilbuddet gives, da tarmkræft er en af de hyppigst forekomne kræftformer.

–       Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm, heraf er de fleste over 50 år.

–       Tidspunktet for modtagelse af invitation afhænger af, om borgeren tidligere har deltaget i screening for tarmkræft eller har indsendt afføringsprøve med spor af blod og har været til yderligere undersøgelse af tarmen.

Kilde: Region Nordjylland

DN Isolering
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby