Bosætning Jammerbugt
JobConnection
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

Af Tina French Nielsen, rådmand og Maja Torp, skoleudvalgsmedlem – Venstre, Aalborg

 

Lige nu buldrer drøftelserne om fælles ledelse på skoleområdet afsted. Der er store følelser i spil, og frygten for at miste sin lokale skole ulmer – og, det kan vi godt forstå. Skolen er livsnerven i mange samfund og da især i landsbyer og mindre byer.

Lad os lige starte med at slå fast, at i Venstre vil vi de små skoler. Og, vi vil gøre alt, vi kan for at støtte op om flere elever og udvikling – så vi sikrer deres eksistens nu og i fremtiden. Derfor kæmper vi for, at de små skoler bliver udvidet med vuggestue- og børnehave , således at ”fødekæden” er naturlig.

Vi ser også dét, at vi har små, mellemstore og store skoler som en styrke. Vi er ikke vilde med ensretning, men kan lide, når man føler, at skolen er ”sin egen”, og at skolen er en del af ”det man er”, hvor man så end kommer fra.

I budgettet for 2020, som Venstre ikke var en del af, besluttede budgetforligspartierne at spare penge på skoleledelse gennem fælles ledelse mellem en stor og en lille skole.

At der overhovedet skal findes penge på ledelsesopgaven, er ikke vores kop te. Der var dog til budgettet ingen tvivl om, at dette var et ønske fra de, der endte med at vedtage budgetforliget. Vi valgte i at gå med i beslutningen, fordi vi som parti ikke vil være udenfor lokalet, når udmøntningen skal ske.

I Skoleudvalget er det besluttet at skoler uanset ledelsesforhold, ikke kan samlæses eller nedlægges uden politisk behandling. Det sender et klart signal om, at øvelsen ikke handler om skolelukninger. Vi har også en stærk holdning til, at der skal være en tilstedeværende leder på alle skoler.

Vores største bekymring er de demokratiske organer, som arbejder for de mindre skoler. Hvordan sikrer vi deres engagement og dedikation i de modeller, vi ser nu? Dét vil vi have i sigte for i de næste møder og, så vil vi indskærpe, at alle skoler har stor værdi som det enkelte barns og fællesskabets skole.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S