Hotel Phønix
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

Aalborg Kommune genoptager en del af de politiske møder

Den Udvidede Magistrat har i dag drøftet mulighederne for at genoptage de politiske møder, så vigtige beslutninger ikke bliver udsat.

Regeringen har iværksat en række initiativer for at mindske risikoen for smitte med coronavirus eksempelvis reglerne om forsamlinger af personer og anbefalinger om fysisk afstand mellem personer. På den baggrund blev det i enighed besluttet at aflyse de politiske møder i Aalborg i en periode.

 

Den Udvidede Magistrat har i dag drøftet mulighederne for, hvordan en del af de politiske drøftelser og beslutninger kan genoptages.

 

Borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, ser frem til at kunne genoptage de vigtigste politiske drøftelser:

 

“Vi er enige om, at vi vil genoptage de politiske møder frem til 13. april 2020. Det bliver i en prioriteret form, hvor vi har fokus på at behandle de sager, der er nødvendige for, at vi kan opretholde kommunens drift og ikke mindst hele vores samfunds og erhvervslivets virke. Det kan eksempelvis være lokalplaner, som er vigtige at få behandlet”.

 

Der er også enighed om, at de sager, der skal prioriteres, naturligvis ikke må forstyrre det store beredskab, der forsat håndterer kommunens kritiske drift i den nuværende situation.

 

Politikerne er digitale

Årsagen til, at det er muligt at genoptage de politiske møder i Aalborg, er, at kommunen allerede har de digitale platforme klar, og at der er stor opbakning til at bruge dem:

 

“Vi har heldigvis det tekniske setup klar til at kunne gå i gang. Selvom det er mest optimalt at sidde sammen, når vi drøfter de forskellige sager, er de digitale løsninger, vi har til rådighed, en god mulighed for at vi kan holde hjulene i gang”, siger Thomas Kastrup-Larsen.

 

Faktaboks:

Hvilke møder genoptages:

Under den prioriterede genopstart af politiske møder holdes møder i Aalborg Byråd, de stående politiske udvalg, samt Børn- og Ungeudvalget.

De politiske møder genoptages fra den 30. marts 2020.
De ordinære udvalgsmøder genoptages i overensstemmelse med mødeplanerne fra den 30. marts 2020 til den 13. april 2020, og holdes så vidt muligt digitalt.
Første byrådsmøde holdes den 20. april 2020. Der tages senere stilling til, i hvilken form byrådsmødet holdes.
Afgrænsningen af hvilke sager, der optages på dagsordenerne, følger denne prioritering:

– nødvendige for forvaltningernes drift

– nødvendige for samfundets/erhvervslivet virke

– nødvendige i forhold til borgernes retssikkerhed

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig