Bosætning Jammerbugt
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Printereksperten

Et af Aalborgs mest centrale og attraktive arealer udbydes til salg

Det sker, når Aalborg Kommune i foråret 2021 sætter den kommunale parkeringsplads syd for Sygehus Nord til salg. Parkeringspladsen, også kaldet Gåsepigen, blev oprindeligt anlagt som rutebilstation i forbindelse med Vesterbro-gennembruddet i 1930’erne og har siden 1970’erne fungeret som parkeringsplads. Nu skal pladsen sælges parallelt med salget af Sygehus Nord, så der kan laves en helhedsplan for hele området.

 

Sygehus Nord blev sat til salg i efteråret 2020, da Region Nordjylland forventer at flytte til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst i løbet af 2023. Aalborg Kommune ønsker, at den udbudte parkeringsplads og Sygehus Nord bliver udviklet efter en fælles helhedsplan for området, derfor sættes Gåsepigeparkerings-pladsen til salg nu, så de kommende ejere – i samarbejde med Aalborg Kommune – kan udvikle en fælles helhedsplan.

 

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen forklarer:
– “Her har vi alletiders mulighed for at udvikle et attraktivt område. Kvarteret omkring Gåsepigen ligger tæt på midtbyens attraktioner og gode transportmuligheder. Og det er et kvarter med en stærk og selvstændig identitet, og med en god blanding af skæv charme og historie. Man kan sige, at vi skal udvikle en helt ny bydel i en gammel bydel. Og det nye skal både spejle midtbyen og charmen fra Reberbansgade, og så skal omdannelsen ske med respekt for de historiske rammer i Sygehus Nord. Nogle af de historiske bygninger ved Sygehus Nord rummer en værdi fra det gamle kommunehospital, som vi i min optik skal tage med over i det nye”.

 

Rådmanden påpeger, at der her er en unik mulighed for at udvikle et område til fremtidens Aalborg. Og at den nye bydel skal rumme alle de funktioner, som er vigtige for at få en by til at fungere. Der skal blandt andet være en blanding af velfungerende byrum og grønne arealer, boliger og erhverv. Og spørger man rådmanden om der er behov for flere nye boliger set i lyset af, at der i Aalborg i de senere år er opført mange nye etageboliger, er svaret klart:

 

– “Ja, det er der. I Aalborg Kommune er lejligheder den boligtypologi, som er mest efterspurgt i befolkningen. Hertil kommer, at vi i Aalborg Kommune de seneste 10 år har haft en tilvækst i befolkningen på 21.000, og vi forventer også en kraftig tilvækst i de kommende år. Samtidig indikerer flere undersøgelser, at den demografiske udvikling fra land mod by fortsætter på globalt, nationalt og lokalt plan – således også i Aalborg Kommune -, så også det faktum stiller krav til os om, at vi skal sikre, at der er balance mellem befolkningstilvæksten og udviklingen af nye boliger. Derfor vil der også være efterspørgsel på helt nye boliger i centrum”, slutter rådmanden.

 

Det er planen, at det nye område skal tilpasse sig kvarteret i forhold til bygningshøjder, tætheder og anvendelser. Der planlægges med en bebyggelsestæthed i området på ca. samme niveau som tætheden i kvarteret generelt. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på ca. 150%.

 

Ønsker til helhedsplanen

Aalborg Kommune vil give mulighed for en ændret anvendelse i området, så det fremadrettet bliver et blandet bolig- og erhvervsområde. Det vil primært være boliger, men det kunne også være undervisning, kultur, kontor- og serviceerhverv, samt butikker. På Gåsepigearealet kan der desuden gives mulighed for en dagligvarebutik.

 

Inden for helhedsplanens område skal der skaffes plads til en grøn park, som både skal være for beboerne i området og for byens borgere.

 

Området skal være et sammenbindende led mellem Midtbyen og Vestbyen. Derfor skal der etableres en tunnel fra Saxogade under jernbanen, som aflaster Vesterbro trafikmæssigt. Tunnelen skal give adgang til en underjordisk parkeringskælder, hvor der også er offentligt tilgængelige parkeringspladser. Der planlægges også med en cykel/gangbro fra Sct. Jørgens Gade over banen til Gåsepigeområdet.

Gåsepigeparkeringspladsen og placering af en ny cykel/gangbro over banen. Illustration Dissing+Weitling

 

Fra de offentligt tilgængelige parkeringspladser er det vigtigt, at man kan komme videre til gågadenettet i bymidten og de offentligt tilgængelige parkeringspladser skal også servicere midtbyens butiksliv.

 

Alle parkeringspladser anlægges under terræn, undtagen enkelte service- og handicappladser.

 

Tidsplan for processen

Udbuddet vil blive annonceret i løbet af foråret 2021, endeligt salg forventes indgået i løbet af for-sommer/sommer 2021.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Tømrermester Thomas Aaby